Thủ tục xin Giấy phép khai thác khoáng sản

Chủ đề   RSS   
 • #484078 31/01/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1851)
  Số điểm: 12858
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 283 lần


  Thủ tục xin Giấy phép khai thác khoáng sản

  Mình có vấn đề thắc mắc là khi tạm ngừng hoạt động khai thác mỏ, sau một thời gian hoạt động trở lại có cần phải thực hiện thủ tục xin Giấy phép khai thác khoáng sản mới không?

  Theo tìm hiểu của mình tại Điều 58 Luật Khoáng sản 2010, giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  "Điều 58. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản

  1. Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  a) Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ, trừ trường hợp bất khả kháng;

  b) Sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng;

  c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 của Luật này mà không khắc phục trongthời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản;

  d) Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt độngkhoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản."

  Và Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi đáp ứng điều kiện được nêu tại Khoản 2 Điều 58 Luật khoáng sản 2010:

  "2. Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trườnghợp sau đây:

  a) Giấy phép bị thu hồi;

  b) Giấy phép hết hạn;

  c) Giấy phép được trả lại;

  d) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể hoặc phá sản."

  Như vậy, công ty có quyền tạm ngừng hoạt động khai thác và sau khi hoạt động trở lại, nếu không thuộc các trường hợp nêu trên và Giấy phép khai thác vẫn còn thời hạn, thì công ty vẫn tiếp tục hoạt động mà không cần phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép mới. 

  Không rõ có đúng không? Các bạn cho mình ý kiến nhé.

   
  1453 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận