Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất?

Chủ đề   RSS   
 • #556889 31/08/2020

  Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 3 và Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

  Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

  [...]

  4. Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế 

  4.1. Thành phần hồ sơ

  a) Người tham gia

  – Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

  – Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

  4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

  Điều 3. Phân cấp quản lý

  [...]

  3. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

  3.1. Bảo hiểm xã hội huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu.

  3.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.”

  Đồng thời,  căn cứ theo quy định tại Điều 32 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020

  “32. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 30 như sau:

  “2.1. Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

  Như vậy, theo quy định này dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn mất thẻ bảo hiểm y tế để được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thì bạn cần chuẩn bị giấy tờ sau:

  +Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

  Sau khi chuẩn bị giấy tờ trên bạn nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bạn đã đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế lúc đầu để được giải quyết hồ sơ.

  Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế của bạn sẽ được giải quyết trong ngày.

   
  4416 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận