Thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ ngày 30/01/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608373 25/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ ngày 30/01/2024

  Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 191/QĐ-BVHTTDL năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.
   
   
  1. Trình tự thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
   
  - Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý.
   
  - Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.
   
  - Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.
   
  - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tải Mẫu số 10 của Phụ lục IV kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP).
   
  * Cách thức thực hiện: Không quy định.
   
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
   
  - Thành phần hồ sơ:
   
  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập hồ sơ bao gồm:
   
  (1) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
   
  (2) Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến người dân.
   
  (3) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
   
  - Số lượng hồ sơ: Không quy định.
   
  3. Thời hạn giải quyết xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
   
  - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
   
  - Đối tượng thực hiện TTHC: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
   
  4. Cơ quan giải quyết xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
   
  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
   
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
   
  - Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: không quy định.
   
  5. Kết quả xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
   
  - Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
   
  - Phí, lệ phí: Không quy định.
   
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
   
  + Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (theo Mẫu số 01 tải tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP).
   
  + Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến người dân (theo Mẫu số 02 tải tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP).
   
  + Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (theo Mẫu số 03 tải tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP).
   
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
   
  - Căn cứ pháp lý của TTHC:
   
  Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
   
   Xem thêm Quyết định 191/QĐ-BVHTTDL năm 2024 có hiệu lực từ ngày 30/01/2024.
   
  118 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (18/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận