Thủ tục tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #605896 05/10/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 3475
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 63 lần


  Thủ tục tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

  Thủ tục tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp là một trong những thủ tục được các sĩ tử quan tâm trong mùa tuyển sinh quân sự. Chi tiết thủ tục đã được công bố tại Quyết định 3002/QĐ-BQP năm 2023.
   
  Trình tự thực hiện tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp 
   
  Bước 1: Căn cứ chỉ tiêu cử tuyển do Bộ Quốc phòng giao, Ban Tuyển sinh quân sự và cơ quan chức năng các quân khu hoặc tương đương phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương trực thuộc và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, chỉ tiêu phải bảo đảm đúng cơ cấu vùng miền.
   
  Bước 2: Ban Tuyển sinh quân sự và cơ quan chức năng cấp sư đoàn, tỉnh và tương đương tổ chức sơ tuyển và hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thực hiện xong trước ngày 25 tháng 6 hằng năm.
   
  Bước 3: Ban Tuyển sinh quân sự các cấp xét duyệt hồ sơ, thông qua cấp ủy cùng cấp và báo cáo đề nghị với các trường trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.
   
  Bước 4: Hội đồng tuyển sinh các trường thẩm định, báo cáo đề nghị với Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cơ quan Thường trực) trước ngày 15 tháng 7 hằng năm.
   
  Bước 5: Cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Cục Cán bộ thuộc Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực, Cục Dân quân tự vệ thuộc Bộ Tổng Tham mưu thẩm định và đề xuất danh sách đủ tiêu chuẩn cử tuyển xong trước ngày 10 tháng 8 hằng năm; tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 8 hằng năm.
   
  Cách thức thực hiện tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp
   
  Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng nộp cho Ban Tuyển sinh cấp sư đoàn, cấp tỉnh và tương đương.
   
  Thành phần hồ sơ thực hiện tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp
   
  - Đơn đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển.
   
  - 03 phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.
   
  - 01 phiếu khám sức khỏe.
   
  - 01 bản thẩm tra, xác minh lý lịch.
   
  - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính giấy khai sinh.
   
  - Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp.
   
  - Bản sao học bạ trung học phổ thông.
   
  - Giấy xác nhận là con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh; người được hưởng chính sách như thương binh; các giấy xác nhận đối tượng mà thí sinh được hưởng ưu tiên xét cử tuyển (nếu có).
   
  - Xác nhận nơi thường trú, thời gian thường trú. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chịu trách nhiệm xác nhận nơi thường trú, thời gian thường trú của thí sinh dự tuyển. Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
   
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Thời hạn giải quyết thực hiện tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp
   
  - Tổ chức sơ tuyển và thí sinh làm hồ sơ, thực hiện xong trước ngày 25 tháng 6 hằng năm.
   
  - Xét duyệt và báo cáo đề nghị với các trường trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.
   
  - Hội đồng tuyển sinh các trường thẩm định, báo cáo đề nghị với Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng trước ngày 15 tháng 7 hằng năm.
   
  - Thẩm định và đề xuất danh sách đủ tiêu chuẩn cử tuyển xong trước ngày 10 tháng 8 hằng năm; tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 8 hằng năm.
   
  Lệ phí thực hiện tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp
   
  - Phí sơ tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ.
   
  - Phí đăng ký xét tuyển: Không.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính tuyển sinh quân sự theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp. 
   
  112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận