Thủ tục từ chức, xin thôi việc đối với công chức thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #612436 06/06/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4131
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thủ tục từ chức, xin thôi việc đối với công chức thực hiện như thế nào?

  Thủ tục từ chức, xin thôi việc đối với công chức là thủ tục hành chính nội bộ được Bộ Nội vụ công bố tại Quyết định 507/QĐ-BNV năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 
   
  Trình tự thực hiện từ chức, xin thôi việc đối với công chức
   
  a) Quy trình xem xét cho từ chức:
   
  - Công chức lãnh đạo, quản lý có đơn xin từ chức.
   
  - Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị từ chức của công chức, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công chức đang công tác phải trao đổi với công chức có đơn đề nghị từ chức. Trường hợp công chức rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp công chức không rút đơn thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ xem xét, đề xuất với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;
   
  - Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định để công chức từ chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định.
   
  b) Quy trình thôi việc:
   
  - Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;
   
  - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ.
   
  Cách thức thực hiện từ chức, xin thôi việc đối với công chức: Trực tiếp.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện từ chức, xin thôi việc đối với công chức:
   
  Thành phần hồ sơ xem xét cho từ chức đối với công chức:
   
  + Đơn xin từ chức của công chức;
   
  + Tờ trình của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ;
   
  + Các văn bản có liên quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đơn đề nghị của công chức.
   
  + Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu.
   
  Số lượng hồ sơ: Không quy định.
   
  Thời hạn giải quyết từ chức, xin thôi việc đối với công chức
   
  - Từ chức: Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị từ chức của công chức, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công chức đang công tác phải trao đổi với công chức có đơn đề nghị từ chức; Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín.
   
  - Thôi việc: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản
   
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức quản lý công chức, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của Cơ quan, tổ chức quản lý công chức.
   
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính giải quyết từ chức, xin thôi việc đối với công chức.
   
   
  20 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận