Thủ tục trích lục bằng khoán điền thổ?

Chủ đề   RSS   
 • #589784 20/08/2022

  phong.buithanh

  Sơ sinh

  Vietnam --> Đồng Nai
  Tham gia:20/08/2022
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thủ tục trích lục bằng khoán điền thổ?

  Xin chào Luật sư

  Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

  Trước giải phóng (1975) Ông/Bà Ngoại tôi có cho ba mẹ tôi 1 miếng đất có bằng khoán điền thổ và hiện tại thì có số tờ bản đồ 57, thửa đất số 93 có diện tích là 1.841,9 m2 tại địa chỉ 42/10, KP7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  Trong thời gian dài, ba mẹ tôi đã để thất lạc mất bằng khoán điền thổ và cũng không còn bản photocopy nào cả.

  Nay tôi muốn nhờ Luật sư giup tôi và cho tôi biết thủ tục xin cấp lại trích lục bằng khoán điền thổ cho gia đình tôi gồm những thủ tục nào ? Và đi đến cơ quan nào để được cấp lại bằng khoán điền thổ (Hiện tại ba mẹ tôi đã già yếu) nên tôi sẽ đại diện ba mẹ tôi để đi xin làm trích lục bằng khoán điền thổ có được không ?

  Xin trân trọng cám ơn Luật sư.

  Bùi Thanh Phong

   
  904 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phong.buithanh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590720   31/08/2022

  maibng
  maibng

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/06/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Thủ tục trích lục bằng khoán điền thổ?

  Căn cứ Điều 29 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về phân cấp quản lý hồ sơ địa chính như sau:

  "Điều 29. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính

  1. Quản lý hồ sơ địa chính dạng số:

  a) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  b) Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của địa phương.

  2. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính dạng giấy:

  a) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý các tài liệu gồm:

  - Bản lưu Giấy chứng nhận; sổ cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

  - Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng ký đất đai;

  - Bản đồ địa chính và các loại bản đồ, tài liệu đo đạc khác đang sử dụng để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

  - Hệ thống sổ địa chính đang sử dụng, được lập cho các đối tượng đăng ký thuộc thẩm quyền;

  - Hồ sơ địa chính đã lập qua các thời kỳ không sử dụng thường xuyên trong quản lý đất đai;

  b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện quản lý các tài liệu gồm:

  - Bản lưu Giấy chứng nhận; sổ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

  - Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng ký đất đai;

  - Bản đồ địa chính và các loại bản đồ, tài liệu đo đạc khác sử dụng trong đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

  - Sổ địa chính được lập cho các đối tượng thuộc thẩm quyền đăng ký và sổ mục kê đất đai đang sử dụng trong quản lý đất đai đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;

  c) Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp là công chức địa chính) quản lý bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp nộp hồ sơ đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  3) Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cho việc bảo quản hồ sơ địa chính thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo phân cấp."

  Như vậy, theo quy định trên thì bạn có thể yêu cầu trích lục bản đồ địa chính tại ủy ban nhân dân xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai của huyện đều được. Bạn có thể yêu cầu xin trích lục bản đồ địa chính tại thời điểm bạn được cấp giấy chứng nhận và bản đồ địa chính mới được cập nhật để đối chiếu về diện tích sử dụng đất của gia đình mình.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maibng vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/09/2022)