Thủ tục tiến hành thay đổi cơ cấu nhân sự

Chủ đề   RSS   
 • #558833 28/09/2020

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Thủ tục tiến hành thay đổi cơ cấu nhân sự

  Đối với nội dung này sẽ thực hiện như sau:
   
  Trường hợp 1: Thoả thuận với người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động 2012. Đây là trường hợp đơn giản nhất, vì khi đó hai bên đã thoả thuận được về việc kết thúc hợp đồng lao động trước thời hạn. Trong trường hợp này, công ty sẽ có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động 2012 (Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).
   
  Trường hợp 2: Nếu không thoả thuận được với người lao động, thì áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:
   
  "Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
  1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
  Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này".
  Thay đổi cơ cấu, công nghệ quy định tại Khoản này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Cụ thể:
   
  "Điều 13. Thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế
  1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây:
  a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
  b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;
  c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động".
   
  Như vậy, nếu áp dụng quy định này thì phải thực hiện thủ tục xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này. Trong trường hợp công ty không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
   
   
  1178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận