Thủ tục thừa kế doanh nghiệp tư nhân

Chủ đề   RSS   
 • #511327 31/12/2018

  Thủ tục thừa kế doanh nghiệp tư nhân

  Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế được thừa kế doanh nghiệp tư nhân, được đứng tên chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điều 18 Luật doanh nghiệp.
  Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, gồm:
  - Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người được thừa kế;
  - Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người thừa kế như chứng minh nhân dân, hộ chiếu;
  - Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế;
  - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - VB ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải là người đại diện theo pháp luật.
  Lưu ý: doanh nghiệp tư nhân thì chỉ có 1 cá nhân làm chủ nên trường hợp thừa kế mà có nhiều người thừa kế, để đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thì các đồng thừa kế phải thỏa thuận để cho 1 người thừa hưởng doanh nghiệp tư nhân.

   

   
  1636 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận