Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604496 03/08/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3282
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng như thế nào?

  Theo quy định pháp luật, khi thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thì phải thực hiện thông báo đến Bộ Công thương trước khi chính thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến người dùng.
   
  Trình tự thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng
   
  1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn
   
  2. Các bước thực hiện thủ tục thông báo như sau: 
   
  Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống online.gov.vn bằng việc cung cấp thông tin theo mẫu.
   
  Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
   
  - Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
   
  - Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
   
  Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.
   
  Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
   
  - Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;
   
  - Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.
   
  3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
   
  4. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3
   
  Cách thức thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng
  Thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn.
   
  Thành phần hồ sơ thông báo website thương mại điện tử bán hàng
   
  Thực hiện khai báo thông tin theo mẫu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-BCT.
   
  Thời hạn giải quyết thông báo website thương mại điện tử bán hàng
   
  - Đăng ký mở tài khoản: 3 ngày làm việc.
   
  - Phản hồi về hồ sơ thông báo: 3 ngày làm việc.
   
  - Duyệt thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân.
   
  - Chấm dứt thông tin thông báo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân không tiến hành bổ sung.
   
  Kết quả thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng
   
  - Công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Danh sách các website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo theo quy định, bao gồm các thông tin sau: 
   
  + Tên website thương mại điện tử và loại hình website theo thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương; 
   
  + Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử; 
   
  + Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử. 
   
  - Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
   
  Trên đây là thông tin liên quan đến thủ tục thông báo  website thương mại điện tử bán hàng.
   
   
  126 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận