Thủ tục thông báo thông tin liên hệ khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #606718 10/11/2023

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục thông báo thông tin liên hệ khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam?

  Thủ tục thông báo thông tin liên hệ khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được quy định như thế nào?

  Đối tượng nào phải thực hiện thủ tục thông báo thông tin liên hệ khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam?

  Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như sau:

  - Cá nhân nước ngoài;

  - Tổ chức nước ngoài.

  Đồng thời, 02 đối tượng trên phải sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

  Ngoài ra, trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP được định nghĩa là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

  Thủ tục thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

  Theo quy định tại điểm a khoản 4 quy định tại Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như sau:

  Bước 1: Chậm nhất là 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi thông báo trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử);

  Bước 2: Khi nhận thông báo, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm gửi giấy xác nhận bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

  Hồ sơ thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại điểm a khoản 4 quy định tại Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP bao gồm những nội dung như sau:

  - Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có);

  - Đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

  Hình thức gửi thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông gồm các cách sau:

  - Hình thức trực tiếp;

  - Phương tiện điện tử: một trong các cách thức sau:

  + Cổng dịch vụ công của của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  + Cổng dịch vụ công quốc gia

  + Qua thư điện tử

  - Qua đường bưu chính.

  Lưu ý: Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo ở trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

  Tóm lại, thủ tục thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được thực hiện như trên.

   
  147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận