Thủ tục thông báo tập trung kinh tế thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610510 12/04/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3989
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thủ tục thông báo tập trung kinh tế thực hiện như thế nào?

  Thông báo tập trung kinh tế là việc các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tập trung kinh tế nộp hồ sơ thông báo đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được xem xét chấp thuận trước khi thực hiện nếu thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.
   
  Chi tiết thủ tục này được Bộ Công Thương công bố tại Quyết định 608/QĐ-BCT năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 
   
  Trình tự thực hiện thông báo tập trung kinh tế
   
  Bước 1: Các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế thực hiện xác định các thông tin của hoạt động tập trung kinh tế, đối chiếu với ngưỡng thông báo tập trung kinh tế tại Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP. Nếu thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế thì phải thực hiện tập trung kinh tế. 
   
  Bước 2: Các doanh nghiệp thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế phải thực hiện nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo quy định tại Điều 34 Luật Cạnh tranh 2018
   
  Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
   
  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo bằng văn bản các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung để các bên sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo.
   
  Khi kết thúc thời hạn mà bên được yêu cầu không sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung không đầy đủ theo yêu cầu thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ thông báo tập trung kinh tế.
   
  Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế về một trong các nội dung sau đây:
   
  - Tập trung kinh tế được thực hiện.
   
  - Tập trung kinh tế phải thẩm định chính thức.
   
  Bước 5: Đối với trường hợp phải thẩm định tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ. 
   
  Đối với vụ việc phức tạp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể gia hạn thẩm định chính thức nhưng không quá 60 ngày và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế.
   
  Bước 6: Sau khi kết thúc thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế, căn cứ vào nội dung thẩm định chính thức, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định về một trong các nội dung sau đây:
   
  - Tập trung kinh tế được thực hiện.
   
  - Tập trung kinh tế có điều kiện. 
   
  - Tập trung kinh tế thuộc trường hợp bị cấm.
   
  Thành phần hồ sơ thực hiện thông báo tập trung kinh tế
   
  (1) Thông báo tập trung kinh tế theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành;
   
  (2) Dự thảo nội dung thỏa thuận tập trung kinh tế hoặc dự thảo hợp đồng, biên bản ghi nhớ việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp;
   
  (3) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;
   
  (4) Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm thông báo tập trung kinh tế đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;
   
  (5) Danh sách các công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc khác của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (nếu có);
   
  (6) Danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang kinh doanh;
   
  (7) Thông tin về thị phần trong lĩnh vực dự định tập trung kinh tế của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế;
   
  (8) Phương án khắc phục khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của việc tập trung kinh tế;
   
  (9) Báo cáo đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế và các biện pháp tăng cường tác động tích cực của việc tập trung kinh tế.
   
  Lưu ý:
   
  - Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ.
   
  - Tài liệu trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.
   
  Thời hạn giải quyết thông báo tập trung kinh tế
   
  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ. 
   
  Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ đối với tập trung kinh tế phải thẩm định. Đối với vụ việc phức tạp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể gia hạn thẩm định chính thức nhưng không quá 60 ngày. 
   
  Kết quả thủ tục hành chính: 
   
  - Quyết định tập trung kinh tế được thực hiện.
   
  - Quyết định tập trung kinh tế có điều kiện. 
   
  - Quyết định tập trung kinh tế thuộc trường hợp bị cấm. 
   
  Trên đây là thủ tục hành chính thông báo tập trung kinh tế. 
   
  173 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận