Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại và thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại

Chủ đề   RSS   
 • #608177 16/01/2024

  nguyenduy303
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (293)
  Số điểm: 2054
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 50 lần


  Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại và thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại

  Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại, thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại các các hình thức khuyến mại theo quy định hiện hành được nêu tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

  1. Khuyến mại là gì? Các hình thức khuyến mại theo quy định hiện hành

  Theo quy định tại Điều 88 Luật Thương mại 2005 khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

  - Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

  Đồng thời, các hình thức khuyến mại theo quy định tại Điều 92 Luật Thương mại 2005Nghị định 81/2018/NĐ-CP bao gồm:

  a) Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

  b) Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

  c) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá). Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ;

  d) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định;

  đ) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);

  e) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

  f) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

  g) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;

  h) Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

  2. Quy định thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

  - Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức tại điểm a, b, c, d, đ, f, g Mục 1 nêu trên. Tuy nhiên, thương nhân không phải thực hiện thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  + Thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

  + Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

  - Hồ sơ thông báo được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

  - Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

  + Qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (nộp 01 hồ sơ);

  + Trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (nộp 01 hồ sơ);

  + Qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố (nộp 01 hồ sơ);

  + Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

  - Hồ sơ thông báo, nội dung thông báo thực hiện khuyến mại được quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

  - Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm: Tên thương nhân thực hiện; Nội dung chi tiết chương trình; Thời gian thực hiện và Địa bàn thực hiện khuyến mại.

  3. Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại   

  - Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức khuyến mại tại điểm e, h Mục 1 nêu trên.

  - Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  + Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  + Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

  - Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

  + Qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nộp 01 hồ sơ);

  + Đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nộp 01 hồ sơ);

  + Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

  - Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại được quy định từ khoản 4 đến khoản 7 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

  - Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm: Tên thương nhân thực hiện; Nội dung chi tiết chương trình; Thời gian thực hiện và Địa bàn thực hiện khuyến mại.

   
  59 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận