Thủ tục thôi việc của Công chức xã

Chủ đề   RSS   
 • #599239 27/02/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female


  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2259
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 29 lần


  Thủ tục thôi việc của Công chức xã

  Căn cứ tại Điều 29 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định:

  Điều 29. Thôi việc

  1. Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

  a) Theo nguyện vọng và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý;

  b) Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức;

  c) Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, ngoài các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì cũng được giải quyết chế độ thôi việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

  2. Thủ tục giải quyết thôi việc, trợ cấp thôi việc, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi việc đối với công chức cấp xã được áp dụng theo quy định tại các điều 4, 5, 6 và 8 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2010/NĐ-CP).”

  Mặt khác, căn cứ tại Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định:

  Điều 4. Thủ tục giải quyết thôi việc

  1. Trường hợp thôi việc theo nguyện vọng:

  a) Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

  b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c khoản này;

  c) Các lý do không giải quyết thôi việc:

  Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái, đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được xét tuyển;

  Công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được người thay thế.

  2. Trường hợp thôi việc do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ:

  a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết quả phân loại đánh giá công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến công chức về việc giải quyết thôi việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức.

  b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc.

  3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thôi việc được ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với công chức.”

  Theo đó, trường hợp công chức cấp xã muốn nộp đơn thôi việc theo nguyện vọng thì công chức cấp xã làm đơn thôi việc gửi Ủy ban nhân dân huyện. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.

   

   
  90 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599385   28/02/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Thủ tục thôi việc của Công chức xã

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Ngoài ra, mình xin bổ sung thêm là căn cứ Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

  Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm:

  - Mức lương theo ngạch, bậc;

  - Phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

  - Phụ cấp thâm niên vượt khung;

  - Phụ cấp thâm niên nghề;

  - Hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

  Lưu ý: Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

   
   
  Báo quản trị |