Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp?

Chủ đề   RSS   
 • #509183 30/11/2018

  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp?

  Câu hỏi 1 :

  - Công ty em muốn tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng . Vậy công ty em cần làm những thủ tục gì ? Công ty có cần chứng minh số tiền 10 tỷ trong tài khoản ngân hàng hay không?

  Câu hỏi 2:

  Công ty em muốn làm giấy ủy quyền cho phó giám đốc ký thay giám đốc các hợp đồng và hóa đơn giá trị giá tăng . Vậy có được hay không ? Nếu được thì cần những thủ tục gì và thời hạn ủy quyền là bao lâu ?

  Câu hỏi 3 :

  Công ty em có vốn điều lệ 3 tỷ , công ty em muốn tham gia đấu thầu công trình có giá trị 5 tỷ hoặc hơn nữa . Vậy có được hay không ?

   

   
  1492 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #509365   03/12/2018

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  1- Về việc tăng vốn điều lệ, anh thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  " Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

  1. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

   b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh


  d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

   đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

   2. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

   3.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

   a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

  b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

  Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

   4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

   5. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.


  Thông báo này thực hiện theo mẫu II-1 ban hành kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

  Còn về việc chứng minh số tiền góp - 10 tỷ - trong tài khoản thì quy định hiện tại không có yêu cầu.

  2- Về việc ủy quyền ký tài liệu của công ty: việc ủy quyền này thực hiện theo quy định nội bộ, ý chí của công ty; còn các văn bản pháp luật không có điều chỉnh việc này. Việc ủy quyền khi này chỉ đơn giản là người có thẩm quyền của công ty (giám đốc) ký quyết định/giấy ủy quyền để giao quyền cho phó giám đốc (thời hạn ủy quyền do công ty lựa chọn).

  3- Việc có thể tham gia đấu thầu gói thầu như anh nêu hay không thì nó phụ thuộc vào yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (yêu cầu năng lực của nhà thầu là như thế nào), chứ không có quy định pháp luật là vốn của nhà thầu phải lớn hơn giá trị dự án. Anh có thể xem nội yêu cầu trong hồ sơ mời thầu để xác định xem mình có đáp ứng được hay không.

   

   
  Báo quản trị |