Thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #514716 28/02/2019

  Thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

  Nếu có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

  Thời hạn thực hiện thủ tục thông báo: 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông tin thay đổi.

  Biểu mẫu: Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT 

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   

   

   
  2950 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514723   28/02/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Đối với công ty cổ phần thì danh sách cổ đông sáng lập chỉ có 1 lần đăng ký duy nhất đó là đăng ký khi thành lập doanh nghiệp. Còn sau khi đăng ký thành lập mà các cổ đông chuyển nhượng vốn góp cho nhau thì không làm thay đổi danh sách cổ đông sáng lập (nếu có thay đổi thì chỉ là thay đổi về tỷ lệ sở hữu trên GCN). Khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần thì công ty sẽ tự ghi nhận trong sổ cổ đông để quản lý.
   
  Chỉ riêng trong trường hợp trong vòng 90 ngày kể từ khi thành lập mà cổ đông sáng lập không góp đủ tiền mua cổ phần thì mới có việc thay đổi cổ đông sáng lập trên GCN. Khi này thì công ty sẽ phải làm thủ tục theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghịêp 2014. Theo đó các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:
  - Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
  - Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.

  Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký.  Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Thủ tục thực hiện theo Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
   
  Báo quản trị |  
 • #514728   28/02/2019

  Mình nghĩ bạn nên bổ sung thêm về Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT bởi vì toàn bộ biểu mẫu về đăng ký kinh doanh của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT mà bạn dẫn chiếu sẽ bị thay thế bởi các phụ lục kèm theo của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT đấy. Theo đó về cơ bản các biểu mẫu cũng không có thay đổi gì nhưng theo quy định mới thì không còn cột về các giấy tờ ban hành kèm theo nữa.

   
  Báo quản trị |