Thủ tục thay đổi niên độ kế toán sang năm dương lịch 01/01/2022 – 31/12/2022

Chủ đề   RSS   
 • #579620 25/01/2022

  Thủ tục thay đổi niên độ kế toán sang năm dương lịch 01/01/2022 – 31/12/2022

  Thông tin năm tài chính của doanh nghiệp là một trong những nội dung thông tin đăng ký thuế. Vì vậy khi có sự điều chỉnh thông tin này thì công ty phải thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký thuế. Thủ tục cụ thể như sau:

  Về thành phần hồ sơ:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

  2. Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:

  - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

  - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;

  - Giấy đề nghị bổ sung, nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

  3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

  - Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

  - Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

  Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Cơ sở pháp lý:

  - Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020;

  - Điều 11, 12, 33 và Điều 59 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

  Vì đây là thủ tục trên thực tế nên mình cần liên hệ trực tiếp Phòng ĐKKD để được hướng dẫn cụ thể hơn.

   
  118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận