Thủ tục thành lập câu lạc bộ thể thao trí tuệ POKER

Chủ đề   RSS   
 • #530422 06/10/2019

  Thủ tục thành lập câu lạc bộ thể thao trí tuệ POKER

  Năm 2012, Hiệp hội Các môn thể thao trí tuệ thế giới (IMSA) đã chấp thuận Liên đoàn Poker quốc tế (IFP) trở thành một tổ chức thành viên. Vì thế Poker chính thức được công nhận là một môn thể thao trí tuệ.

  Ở Việt Nam, vào giữa năm 2016, Poker cũng đã được công nhận là một môn thể thao, vì vậy nếu muốn mở club poker thì phải làm gì, chuẩn bị những thủ tục và các bước tiến hành ra sao?

  Thứ nhất về điều kiện thành lập hội căn cứ theo Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP

  - Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

  - Có điều lệ;

  -  Có trụ sở;

  - Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

   + Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

   + Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

   + Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

   + Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

  Thứ hai, về việc thành lập ban vận động thành lập hội. Trước khi nộp hồ sơ xin phép thành lập hội thì những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội và phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội. Căn cứ vào Điều 6 Nghị định 45/2010/NĐ-CP:

  -  Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

  -  Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

  - Số thành viên trong ban vận động thành lập hội được quy định như sau:

   +Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên;

   + Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên;

   + Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên;

  - Hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội lập thành hai bộ, hồ sơ gồm:

   + Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

   + Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

  - Công nhận ban vận động thành lập hội:

   + Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;

   + Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

   + Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

   - Nhiệm vụ của ban vận động thành lập hội sau khi được công nhận:

   + Vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia hội;

   + Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội.

  Thứ ba, về hồi sơ xin phép thành lập hội. Căn cứ Điều 7 Nghị định 45/2010/NĐ-CP( Khoản 3 bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 2 Nghị định 33/2012/NĐ-CP):

  1. Đơn xin phép thành lập hội.

  2. Dự thảo điều lệ.

  3. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

  4. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

  5. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

  6. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

  Thứ tư, về thời hạn công nhận thành lập hội. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 1 Nghị định 33/2012/NĐ-CP:

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
                 ...
  2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.

  Trên đây là thủ tục để thành lập câu lạc bộ thể thao trí tuệ Poker, mọi người tham khảo nhé.

   
  4130 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ntma vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/10/2019) Nhunghi1997 (06/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận