Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #605736 27/09/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam?

  Trình tự Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam? Hồ sơ gồm những gì? Thời hạn giải quyết yêu cầu là bao lâu? 
   

  Trình tự Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam? Hồ sơ gồm những gì?

  Trình tự Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021, cụ thể như sau:

  Bước 01: Chuẩn bị hồ sơ

  Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp, hồ sơ bao gồm:

  - Đơn xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  - Bản chính Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  - Lý lịch cá nhân; Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi tại Việt Nam và Văn bản của tổ chức chấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam).

  Lưu ý:

  Hồ sơ phải được dịch ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Bước 02: Thẩm định hồ sơ và ra quyết định cho phép thay đổi

  - Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ:

  * Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

  + Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép;

  + Cục Con nuôi thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý.

  * Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

  + Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

  + Bộ Công an có ý kiến bằng văn bản;

  + Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cho phép thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý. Trường hợp không chấp nhận người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, Cục Con nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài.

  nuoi-con-nuoi-nn

  Thời hạn giải quyết yêu cầu Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam?

  Thời hạn giải quyết yêu cầu Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021, cụ thể như sau:

  - Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị ghi chú thay đổi, Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ghi chú nội dung thay đổi vào Giấy phép.

  - Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

  + Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

  + Bộ Công an có văn bản trả lời Bộ Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp;

  + Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định sửa đổi Giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của Bộ Công an.

  Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu yêu cầu Sửa đổi giấy phép hoạt động cần đáp ứng điều kiện gì?

  Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu yêu cầu Sửa đổi giấy phép hoạt động cần đáp ứng điều kiện tại tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021, cụ thể như sau:

  Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thì người dự kiến đứng đầu văn phòng con nuôi nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

  + Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; nếu là công dân Việt Nam thì không thuộc diện công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

  + Có đạo đức tốt;

  + Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh;

  + Hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội Việt Nam liên quan đến nuôi con nuôi và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;

  + Một người chỉ được đứng đầu một Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  Tóm lại, thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như trên.

   

   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận