Thủ tục sáp nhập hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #559490 30/09/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1246)
  Số điểm: 9208
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Thủ tục sáp nhập hợp tác xã

  Về thủ tục sáp nhập hợp tác xã thực hiện theo Khoản 2 Điều 53 Luật Hợp tác xã 2012, cụ thể:

  Đầu tiên, các đơn vị sáp nhập (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) cần thực hiện:

  Bước 1: Xây dựng phương án sắp nhập

   Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng phương án sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp nhập.

  Bước 2: Hiệp thương về phương án sắp nhập

  Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập hiệp thương về phương án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ; phương án xử lý lao động và những vấn đề tồn động của các hợp tác xã bị sáp nhập.

  Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin tại cơ quan có thẩm quyền

  Hợp tác xã sau khi sáp nhập nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

  Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT (được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT), cụ thể:
   
  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày  có thay đổi hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
   
  Hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
   
  1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;
   
  2. Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.
   
  Về Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã bạn tham khảo Phụ lục I-5 ban hành kèm Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.
   

   

   
  1163 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận