Thủ tục quyết toán thuế tncn năm 2018

Chủ đề   RSS   
 • #515824 27/03/2019

  huynhthaihoi

  Sơ sinh

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục quyết toán thuế tncn năm 2018

  Tôi vào làm tại công ty A ngày 21.08.2017 đến ngày 02.01.2018 thì nghỉ việc. Ngày 03.01.2018 thì tôi vào làm tại cty B cho đến hiện nay. Việc quyết toán thuế tncn năm 2018 tôi phải làm sao ? Có được ủy quyền cho 1 trong 2 cty nói trên hay ko ? Mong sớm nhận được tư vấn của luật sư. Trân trọng cảm ơn
   
  13975 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515918   28/03/2019

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
  1. Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
  2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  3. Cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.
   
  => Theo đó, trường hợp trong năm bạn làm việc tại 2 nơi thì bạn không thể ủy quyền cho doanh nghiệp nơi bạn làm việc để quyết toán thuế TNCN cho bạn mà bạn bắt buộc phải tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bạn nhé.
   
  Căn cứ pháp lý tham khảo thêm: Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
   
  Báo quản trị |  
 • #515928   28/03/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC về ủy quyền quyết toán thuế như sau:
   
  "a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
   
  - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
   
  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
   
  - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động."
   
  Như vậy, nếu trường hợp người lao động làm việc tại công ty mới, có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và tại công ty cũ người lao động không thuộc trường hợp phải đóng thuế TNCN (chưa tới mức chịu thuế) thì được ủy quyền cho công ty.
   
  Nếu tại công ty cũ người lao động động đã bị tạm tính thuế TNCN hằng tháng thì cuối năm người lao động đó phải tự quyết toán với bên cơ quan thuế.
   
  Báo quản trị |  
 • #518483   19/05/2019

  Bác vẫn được ủy quyền thực hiên thủ tục quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp đang làm viêc nhé. Căn cứ là theo khoản 1 mục III Công văn 5749/CT-TNCN nếu khoản tiền mà anh làm cho công ty kia không đủ 10 triệu/tháng thì có thể ủy quyền cho công ty bên này làm quyết toán cho phần tiền lương tiền công đã làm trong công ty này

   
  Báo quản trị |