Thủ tục phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Chủ đề   RSS   
 • #509200 30/11/2018

  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Thủ tục phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

  Nếu công ty đang có phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cho mình hỏi, mình được biết theo luật việc thông qua phương án phát hành này phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐC. Vậy việc xin ý kiến của ĐHĐCĐ công ty mình có thể thực hiện dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản gửi tới các cổ đông được không? hay bắt buộc phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường?

   
  3699 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #509370   03/12/2018

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Việc lấy ý kiến qua văn bản theo quy định chỉ áp dụng trong trường hợp thật cần thiết (nếu điều lệ không quy định khác):

  Theo quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó:

  "Điều 145. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
   Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
   1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;"

  Thông thường thì việc phát hành thêm cổ phiếu này sẽ không thể lập luận theo hướng "cần thiết vì lợi ích của công ty" được (không có lý do gì để nói rằng cần thiết phải phát hành vốn mà không thông qua một cuộc họp chính thức - không có sự "gấp" về mặt thời gian để làm việc này), vì vậy gần như chắc chắn là không thể áp dụng phương thức này mà phải thực hiện thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ.

   

   
  Báo quản trị |