Thủ tục nhập khẩu găng tay cao su vào Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #550528 29/06/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1328)
  Số điểm: 10587
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 194 lần


  Thủ tục nhập khẩu găng tay cao su vào Việt Nam

  Đối với găng tay cao su được nhập về Việt Nam thường có hai loại sau:

  Thủ tục nhập khẩu găng tay y tế

  Mặt hàng găng tay y tế không thuộc Phụ lục 1 danh mục trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu theoThông tư số 30/2015/TT-BYTngày 12/10/2015 của Bộ Y tế  quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

  Hiện nay, việc phân loại các trang thiết bị y tế theoThông tư 39/2016/TT-BYTngày 28/10/2016 của Bộ Y tế phục vụ cho việc công bố tiêu chẩn áp dụng và đăng ký lưu hành cho trang thiết bị y tế nhập khẩu

  - Căn cứ điều khoản 2 điều 3 Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định:

  “Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu

  …2. Các trang thiết bị y tế không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư này được nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật”.

  >>>  Như vậy, khi nhập khẩu mặt hàng găng tay này công ty không phải xin giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

  Việc kiểm định chất lượng công ty thực hiện theo quy định tại Điều 40 và Điều  49 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ (Điều 49 được sửa đổi bởi Khoản 29 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP)

   Về thủ tục hải quan bạn có thể tham khảo thêm khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

  Thủ tục nhập khẩu bao tay ngón bằng cao su bảo hộ lao động

   Sản phẩm găng tay cao su cách điện (sử dụng trong bảo hộ lao động) thuộc Danh mục phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó sản phẩm găng tay cao su cách điện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan. Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định.

  - Cơ quan kiểm tra: Cục An toàn lao động.

  => Về thủ tục nhập khẩu sản phẩm này vẫn thực hiện như nhập khẩu hàng hóa thông thường (hồ sơ hải quan theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ để thực hiện kiểm tra chất lượng sau thông quan. Nếu sản phẩm được đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định. 

  Ngoài ra, liên quan đến chất lương găng tay sử đụng trong công nghiệp bạn có thể tham khảo thêm Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8838-1:2011 (ISO 13999-1:1999) về Trang phục bảo vệ - Găng tay và bao bảo vệ cánh tay chống cắt và đâm bởi dao cầm tay – Phần 1: Găng tay và bao bảo vệ cánh tay làm bằng lưới kim loại,...

   
  9250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận