Thủ tục người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ?

Chủ đề   RSS   
 • #539655 28/02/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Thủ tục người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ?

  Anh có người bạn người nước ngoài đang đi dạy cho các trung tâm Tiếng Anh ở Buôn Mê Thuột ( có vợ người Việt Nam). Giờ bạn Anh muốn mở Trung Tâm Tiếng Anh tại Buôn Mê Thuột thì phải làm sao?

   
  1444 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539670   28/02/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam thì đầu tiên là phải xin cấp chứng nhận đầu tư theo Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP:

   

  "Điều 44. Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

   

  1. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục như sau:

   

  a) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định này;

   

  b) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.

   

  2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế; không xem xét lại nội dung đã được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   

  3. Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Tổ chức kinh tế thành lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư."

   

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

   

  1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ (Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

   

  - Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   

  - Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

   

  (Anh/chị có thể tham khảo thêm quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành)

   

  Ngoài ra, việc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ phải thực hiện theo quy định như sau: (Điều 4 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT)

   

  "2. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc sau:

   

  a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng;

   

  b) Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

   

  2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương."

   

  2. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ (Khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

   

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

   

  - Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

   

  - Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

   

  3. Hồ sơ Xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ (Khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

   

  - Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

   

  - Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

   

  - Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

   

  4. Thủ tục xin, cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ (Khoản 3 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

   

  - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ;

   

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

   

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

   

  Lưu ý các sửa đổi tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |