Thủ tục môi trường cho đơn vị có Kho hàng

Chủ đề   RSS   
 • #483182 24/01/2018

  HienLam2012

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/12/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục môi trường cho đơn vị có Kho hàng

  Kính gửi Các Luật sư,

  Hiện nay Công ty chúng tôi đang gặp một vấn đề như sau rất mong được các Luật sư tư vấn:

  Công ty chúng tôi (cụ thể: Công ty cổ phần sữa Chuyên nghiệp Việt Nam) có trụ sở tại TP.Hồ Chính Minh, Có 01 kho hàng tại Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Kho hàng chỉ sử dụng với mục đích lưu và trung chuyển hàng hóa. Hàng hóa là sữa bột do Công ty sản xuất tại Thái Nguyên và chuyển về đây lưu. Khoảng từ tháng 3 trở về đây đơn vị chúng tôi có thêm hàng hóa là sữa nước. Với sự tư vấn của Công an môi trường thì đơn vị chúng tôi cần phải làm thủ tục gọi là Đề án bảo vệ môi trường cho Kho hàng bên chúng tôi.

  Vì vậy, Luật sư cho Tôi hỏi là vấn đề môi trường của Kho hàng chúng tôi do cơ quan chức năng nào thụ lý và thủ tục gồm những giấy tờ gì, thời gian xử lý hồ sơ trong bao lâu?

  Rất mong các Luật sư tư vấn!

  Trân trọng cảm ơn!

   
  4004 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #483463   27/01/2018

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Luật sư trao đổi các nội dung như sau:

  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì ?

  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là báo cáo thể hiện những tác động của doanh nghiệp sản xuất trong quá trình hoạt động đối với môi trường. Những tác động bao gồm: tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường đất.

  - Hồ sơ này là một trong hai đề án môi trường khắc phục hậu quả khi doanh nghiệp lỡ đi vào hoạt động nhưng chưa có đủ hồ sơ môi trường theo quy định.

  Vậy tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết ?

  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức kinh doanh có quy mô thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt ĐTM. Nếu không lập sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Các bộ luật quy định về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  - Luật bảo vệ môi trường 2014, số 55/2014/QH13
  - Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Thông tư số 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận việc thực hiện đề án, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Điều 3 – 9).
  - Thông tư số 22/2014/TT- BTNMT ngày 05/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  Đối tượng thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

  - Với các dự án kinh doanh, sản xuất có quy mô đã quy định trong nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo vệ môi trường 2014.
  - Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.
  Cụ thể: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP ban hành ngày 28/05/2015.

  Có 2 loại hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
  • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Bộ
  • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Sở

  Các hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  - Giấy phép kinh doanh.
  - Giấy phép đầu tư.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
  - Sơ đồ vị trí dự án
  - Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
  - Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ chủ nguồn đăng ký chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại.

  - Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
  - Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
  - Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

  Quy trình để lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  - Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng hoạt động và hiện trạng môi trường xung quanh của công ty.
  - Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của công ty.
  - Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải tại nguồn, khí thải xung quanh, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
  - Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

  - Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
  - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
  - Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
  - Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
  - Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
  - Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.
  - Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

  Cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  Theo điều 6 chương II Lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì cơ quan thẩm định, phê duyệt được quy định như sau:

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trừ các cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.
  - Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng và cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này.
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều này.
  - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở trên địa bàn của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này.

  Thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332/42i Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT liên hệ: 0913.623.699 - Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

Website: www.luatsuphuvinh.com