Thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #604133 20/07/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (454)
  Số điểm: 4091
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

  Theo quy định hiện hành, các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương. 
   
  Thủ tục thực hiện đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử thực hiện như sau:
   
  1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn
   
  2. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký như sau: 
   
  Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:
   
  - Tên thương nhân, tổ chức;
   
  - Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức;
   
  - Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
   
  - Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;
   
  - Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.
   
  Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
   
  - Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
   
  - Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
   
  Bước 3: Thương nhân, tổ chức đăng nhập vào tài khoản của mình trên thống, chọn chức năng Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định.
   
  Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua thư điện tử về một trong các nội dung sau:
   
  - Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;
   
  - Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.
   
  Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định.
   
  3. Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
   
  4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.
   
  Cách thức thực hiện đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
   
  Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, đồng thời nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (đối với bản giấy).
   
  Thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
   
  - Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT).
   
  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân).
   
  - Đề án hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.
   
  Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
   
  - Đăng ký mở tài khoản: 3 ngày làm việc
   
  - Phản hồi về hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm: 15 ngày làm việc
   
  - Xác nhận đăng ký: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương.
   
  - Chấm dứt thông tin thông báo: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà thương nhân, tổ chức không tiến hành bổ sung theo quy định.
   
  Trên đây là thủ tục thực hiện đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.
   
  130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận