Thủ tục giải quyết vụ án hình sự mà bị can bị cáo là người dưới 18 tuổi

Chủ đề   RSS   
  • #494786 22/06/2018

    Thủ tục giải quyết vụ án hình sự mà bị can bị cáo là người dưới 18 tuổi

    Bất cập thủ tục giải quyết vụ án hình sự mà bị can bị cáo là người dưới 18 tuổi theo pháp luật hiện hành là gì? 

     
    1732 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận