Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định mới

Chủ đề   RSS   
 • #523284 17/07/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định mới

  Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định mới

  Ngày 24/6/2019 BHXH ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH VN.

  Trong đó, 18 thủ tục hành chính (thủ tục giải quyết công việc) thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN và bãi bỏ một thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN

  Theo đó, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, BHTN thủ tục truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp:

  - Hết hạn hưởng, không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận

  - Người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả

  - Truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước

  Đối với thủ tục hành chính về giải quyết hưởng chế độ ốm đau được thay đổi như sau:

  * Trình tự thực hiện:

  1. Bước 1: Tại đơn vị SDLĐ: NLĐ nộp hồ sơ theo quy định cho đơn vị SDLĐ.

  2. Bước 2: Tại đơn vị SDLĐ - Tập hợp hồ sơ và lập thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ từ NLĐ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, đơn vị SDLĐ lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (Mẫu số 01B-HSB) và nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH. Trường hợp giao dịch điện tử thì lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN, nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích. - Nhận kết quả giải quyết (Mẫu số C70a-HD) và tiền trợ cấp qua tài khoản của đơn vị để chi trả cho NLĐ đăng ký nhận bằng tiền mặt tại đơn vị SDLĐ.

  3. Bước 3: Cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ của đơn vị SDLĐ để xét duyệt và thực hiện chi trả trợ cấp cho NLĐ.

  * Cách thức thực hiện:

  1. Đơn vị SDLĐ lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng một trong các hình thức sau: - Qua giao dịch điện tử (kèm hồ sơ giấy hoặc không kèm hồ sơ giấy); - Qua dịch vụ bưu chính công ích; - Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

  2. NLĐ nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau: - Thông qua tài khoản ATM của NLĐ. - Trực tiếp tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH - Thông qua đơn vị SDLĐ.

  * Thành phần hồ sơ:

  1. Đối với NLĐ

  1.1. Trường hợp điều trị nội trú:

  1.1.1. Bản sao Giấy ra viện của NLĐ hoặc của con NLĐ dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử; trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện;

  1.1.2. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

  1.2. Trường hợp điều trị ngoại trú:

  Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

  1.3. Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ khám, chữa bệnh ở nước ngoài: Bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy KCB do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp.

  2. Đối với đơn vị SDLĐ: Bản chính Danh sách 01B-HSB

  * Số lượng hồ sơ:

  01 bộ (áp dụng cho giao dịch trực tiếp và giao dịch điện tử mà chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử)

  * Thời hạn giải quyết:

  Tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy  định.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Đơn vị SDLĐ

  * Cơ quan thực hiện TTHC: BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

  * Kết quả thực hiện TTHC:

  - Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Danh sách 70a-HD)

  - Tiền trợ cấp

  * Lệ phí: Không

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (Mẫu 01B-HSB)

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  - NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do TNLĐ, BNN phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

  - NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

  - Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

  + NLĐ bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP.

  + NLĐ nghỉ việc điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN.

  + NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

  Xem chi tiết quyết định để cập nhật những nội dung thay đổi về các chế độ: thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, giải quyết hướng BHXH một lần, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 1055/QĐ-BHXH

   

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 17/07/2019 09:55:22 SA
   
  6772 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  enychi (18/07/2019) ThanhLongLS (17/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận