Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607334 07/12/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế thực hiện như thế nào?

  Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định 3675/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  Trình tự thực hiện duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế
   
  - Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 
   
  Yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  - Bước 2: Xử lý yêu cầu
   
  + Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc duy trì, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp .
   
  + Trường hợp yêu cầu có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
   
  Cách thức thực hiện duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế 
   
  - Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  - Nộp qua bưu điện.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế
   
  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
   
  + Tờ khai (02 bản); 
   
  + Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);
   
  + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
   
  Thời hạn giải quyết duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế: 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và phí, lệ phí duy trì hiệu lực.
   
  Phí, lệ phí uy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế
   
  - Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế: 100.000 đồng (mỗi năm cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ). 
   
  - Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 đồng (mỗi đơn).
   
  - Phí công bố thông tin: 120.000 đồng.
   
  - Phí đăng bạ thông tin: 120.000 đồng.
   
  - Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm):
   
  + Năm thứ nhất, năm thứ 2: 300.000 đồng
   
  + Năm thứ 3, năm thứ 4: 500.000 đồng.
   
  + Năm thứ 5, năm thứ 6: 800.000 đồng.
   
  + Năm thứ 7, năm thứ 8: 1.200.000 đồng.
   
  + Năm thứ 9, năm thứ 10: 1.800.000 đồng.
   
  + Năm thứ 11 - năm thứ 13: 2.500.000 đồng.
   
  + Năm thứ 14 - năm thứ 16: 3.300.000 đồng.
   
  + Năm thứ 17 - năm thứ 20: 4.200.000 đồng.
   
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
   
  - Thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế;
   
  - Quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế.
   
  51 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận