Thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ hộ tịch năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #604118 20/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75670
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1936 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ hộ tịch năm 2023

  Sổ hộ tịch là giấy tờ ghi nhận lại các sự kiện, thông tin cá nhân trong quá trình sinh sống và làm việc của một người. Đây cũng là giấy tờ quan trọng trong việc làm thủ tục hành chính. Vậy để điều chỉnh thông tin trên sổ hộ tịch thì thực hiện ra sao?
   
  thu-tuc-dieu-chinh-thong-tin-tren-so-ho-tich-nam-2023
   
  1. Hộ tịch là gì?
   
  Cụ thể, tại khoản 1 Điều 2 Luật Hộ tịch 2014 có quy định hộ tịch là những sự kiện được quy định về việc xác nhận khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi. cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; khai tử; xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến chết.
   
  Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.
   
  2. Những thông tin nào được ghi vào sổ hộ tịch?
   
  Công dân Việt Nam khi đăng ký hộ tịch căn cứ Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 quy định nội dung đăng ký hộ tịch để ghi nhận lại các sự kiện sau đây:
   
  - Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:
   
  + Khai sinh;
   
  + Kết hôn;
   
  + Giám hộ;
   
  + Nhận cha, mẹ, con;
   
  + Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;
   
  + Khai tử.
   
  - Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
   
  + Thay đổi quốc tịch;
   
  + Xác định cha, mẹ, con;
   
  + Xác định lại giới tính;
   
  + Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;
   
  + Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;
   
  + Công nhận giám hộ;
   
  + Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
   
  - Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
   
  - Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.
   
  3. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
   
  Trong trường hợp có thay đổi thông tin cá nhân trong quá trình sinh sống hoặc khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì công dân căn cứ Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
   
  - Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
   
  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
   
  Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
   
  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
   
  - Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.
   
  Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.
   
  322 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (19/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận