Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đặt cược

Chủ đề   RSS   
 • #590107 27/08/2022

  Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đặt cược

  1. Thành phần hồ sơ

  Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đặt cược bao gồm:

  (1) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

  (2) Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

  - Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

  (3) Bản sao hợp lệ hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  (4) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải nộp kèm các giấy tờ sau:

  - Đối với người Việt Nam ở trong nước:

  Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

  Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

  + Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội). Phiếu lý lịch này do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; hoặc Sở Tư pháp cấp cho công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

  - Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

  + Bản khai nhân sự (theo Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

  + Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

  - Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì:

  Bản khai lý lịch;

  + Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự.

  (Áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

  (5) Văn bản cho phép kinh doanh dịch vụ đặt cược của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Nơi nộp hồ sơ

  Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

  3. Hình thức nộp hồ sơ

  - Nộp trực tiếp cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an;

  - Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

  - Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

  Lưu ý: Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an các văn bản, tài liệu trong Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đặt cược.

  4. Thời hạn giải quyết

  Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (điểm a khoản 3 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

  Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

  Lưu ý:

  - Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh (khoản 2 Điều 25 Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

  - Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây (khoản 10 Điều 25 Nghị định 96/2016/NĐ-CP):

  + Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;

  + Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

  + Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự;

  + Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);

  + Sơ đồ khu vực kinh doanh.

   
  223 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590380   29/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 3794
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đặt cược

  Cảm ơn bài viết hữu ích từ bạn. Theo Luật Đầu tư 2020 thì kinh doanh đặt cược là một nghành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó thì những tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ đặt cược thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Bái viết của bạn đã thông tin đầy đủ những hồ sơ thủ tục để tổ chức, cá nhân có dự định kinh doanh đặt cược có thể thực hiện để đảm bảo điều kiện kinh doanh đặt cược. Hy vọng sẽ có nhiều hơn những bài viết hữu ích từ bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #590393   29/08/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (851)
  Số điểm: 7297
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đặt cược

  Cảm ơn bài viết của bạn, Về định nghĩ đặt cược và kinh doanh đặt cược được quy định tại khoản 1,2 Điều 2 Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Để được cấp phép kinh doanh đặt cược; để hoạt động kinh doanh đặt cược là hợp pháp; Nhà nước đã quy định 4 nguyên tắc bắt buộc tại Điều 3 Nghị đinh trên trong đó: "Việc tổ chức kinh doanh đặt cược phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực; bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia."

   
  Báo quản trị |