THỦ TỤC ĐỂ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

Chủ đề   RSS   
 • #410430 20/12/2015

  tieuthong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  THỦ TỤC ĐỂ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

  Nghị định 123/2015/NĐ-CP đã ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Nghị định 123 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 2014.

   

   

   

  Trước hết, chúng ta cần đọc hiểu lại một số khái niệm về kết hôn, khai sinh và khai tử:

   

  Hôn nhân, một cách chung nhất có thể được xác định như một sự xếp đặt của mỗi một xã hội để điều chỉnh mối quan hệ sinh lý giữa đàn ông và đàn bà. Nó là một hình thức xã hội luôn luôn thay đổi trong suốt quá trình phát triển của mối quan hệ giữa họ, nhờ đó xã hội xếp đặt và cho phép họ sống chung với nhau, quy định quyền lợi và nghĩa vụ của họ.Hôn nhân là sự kết hợp của các cá nhân về mặt tình cảm, xã hội, và hoặc tôn giáo một cách hợp pháp. Hôn nhân có thể là kết quả của tình yêu. Hôn nhân là một mối quan hệ cơ bản trong gia đình ở hầu hết xã hội. Về mặt xã hội, lễ cưới thường là sự kiện đánh dấu sự chính thức của hôn nhân. Về mặt luật pháp, đó là việc đăng ký kết hôn.

   

  Giấy khai sinh hay Giấy khai sanh là loại giấy tờ tùy thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người để xác nhận về mặt pháp lý sự hiện diện của cá nhân đó, chứng nhận cá nhân đó đã được sinh ra. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Giấy khai sinh thường có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, thông tin về ngày, tháng, năm sinh, thông tin vềgiới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán thông tin về quan hệ cha, mẹ, con hoặc các thông tin cơ bản khác tùy theo quy định đặc thù của từng quốc gia.

   

  Giấy chứng tử hay Giấy khai tử là một loại giấy tờ hộ tịch của cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho gia đình, thân nhân, người đại diện hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan để xác nhận tình trạng một người đã chết, xác định về thời gian chết, địa điểm chết và nguyên nhân cái chết. Giấy chứng tử về mặt pháp lý là căn cứ rõ ràng nhất xác định thời điểm chết của người được khai tử – căn cứ để xác định thời điểm mở thừa kế, diện thừa kế, di sản thừa kế.

   

  Vậy điều kiện để được đăng ký lại kết hôn, khai sinh và khai tử là gì?

   

  Cụ thể tại Mục 4, Điều 24 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP đã nêu rõ:

   

  1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

   

  2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

   

  3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

   

  Với điều kiện như vậy, chúng ta cần làm thủ tục như thế nào để có thể đăng ký lại kết hôn, khai sanh và khai tử?

   

  *Đối với việc đăng ký lại khai sinh thì theo Điều 26 của Nghị định 123 đã quy định:

   

  1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

   

  a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

   

  b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

   

  c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

   

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

   

  Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

   

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

   

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

   

  4. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

   

  5. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

   

  6. Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết hồ sơ, giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều này.

   

  *Đối với việc đăng ký lại kết hôn thì theo Điều 27 của Nghị định này quy định:

   

  1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

   

  a) Tờ khai theo mẫu quy định;

   

  b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

   

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

   

  Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

   

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

   

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

   

  4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

   

  *Đối với việc đăng ký lại khai tử thì theo Điều 28 đã nêu cụ thể:

   

  1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

   

  a) Tờ khai theo mẫu quy định;

   

  b) Bản sao Giấy chứng từ trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

   

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.

   

  Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

   

  =>Như vậy, Nghị định 123/2015/NĐ-CP đã quy định vô cùng cụ thể về các thủ tục trong việc đăng ký lại kết hôn, khai sanh và khai tử. Những Điều 26, 27, 28 của Nghị định này đã hướng dẫn thủ tục cần có một cách rõ ràng mà trong Luật hộ tịch 2014 chưa nêu rõ. Vì vậy, người dân sẽ có thể chủ động trong việc làm lại thủ tục mà không gặp những vướng mắc nào hay khó khăn nào.

   

  Trần Nguyễn Phước Thông - Trường Đại Học Kinh Tế Luật (ĐHQG TPHCM)

  Lớp: K15504 - Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán

  Member of Legal Research And Advisory Club (LRAC - Câu lạc bộ nghiên cứu và tư vấn pháp luật)

  Cộng tác viên của Thư Viện Pháp Luật ( Contributor of LAWSOFT incorporated company)

   
  87787 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tieuthong vì bài viết hữu ích
  admin (19/01/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #412086   04/01/2016

  Lanpham49
  Lanpham49

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em chồng tôi mất toàn bộ giấy khai sinh và sản sao khai sinh , nay xin đăng ký làm lại, cán bộ hộ tịch cấp xã đã nhận đủ giấy tờ mà bên cán bộ hộ tịch yêu cầu sau đó hẹn 30 ngày sau, chờ điều tra xác minh gì đó rồi  lên giải quyết . Cán bộ hộ tich nhận giấy tờ không đưa biên nhận, chỉ hẹn miệng , hẹn tới 30 ngày như vậy có đúng luật không? 

  Nếu cán bộ hộ tịch làm sai thì phải làm đơn khiếu nại ở cơ quan nào?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #412144   04/01/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4119)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1984 lần


  Lanpham49 viết:

  Em chồng tôi mất toàn bộ giấy khai sinh và sản sao khai sinh , nay xin đăng ký làm lại, cán bộ hộ tịch cấp xã đã nhận đủ giấy tờ mà bên cán bộ hộ tịch yêu cầu sau đó hẹn 30 ngày sau, chờ điều tra xác minh gì đó rồi  lên giải quyết . Cán bộ hộ tich nhận giấy tờ không đưa biên nhận, chỉ hẹn miệng , hẹn tới 30 ngày như vậy có đúng luật không? 

  Nếu cán bộ hộ tịch làm sai thì phải làm đơn khiếu nại ở cơ quan nào?

   

  Chào bạn.

  - Trường hợp mất bản chính giấy khai sinh thì bạn về nơi đăng ký khai sinh và xin trich lục bản sao (cấp bản sao từ sổ gốc); trường hợp này không cần đăng ký lại.

  - Trường hợp trích lục nhưng không được do cơ quan quản lý (xã, huyện) làm mất sổ gốc thì phải đăng ký lại; Khi đó cơ quan quản lý hộ tịch (xã hoặc huyện) sẽ cấp giấy xác nhận cho bạn về phường, xã nơi đang cư trú để xin đăng ký lại khai sinh.

   
  Báo quản trị |  
 • #422004   19/04/2016

  chihoang.law
  chihoang.law

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Lanpham49 viết:

  Em chồng tôi mất toàn bộ giấy khai sinh và sản sao khai sinh , nay xin đăng ký làm lại, cán bộ hộ tịch cấp xã đã nhận đủ giấy tờ mà bên cán bộ hộ tịch yêu cầu sau đó hẹn 30 ngày sau, chờ điều tra xác minh gì đó rồi  lên giải quyết . Cán bộ hộ tich nhận giấy tờ không đưa biên nhận, chỉ hẹn miệng , hẹn tới 30 ngày như vậy có đúng luật không? 

  Nếu cán bộ hộ tịch làm sai thì phải làm đơn khiếu nại ở cơ quan nào?

   

  Chào chị! Trong trường hợp này cán bộ hộ tịch đã làm chưa đúng với quy định của pháp luật. Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ, tại khoản 2 và 3 điều 26 quy định:

  - Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch

  Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

  Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch
   
  - Chị muốn khiếu nại về quyết định, hành vi hành chính của cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch thì làm đơn khiếu nại gửi tới chủ tịch UBND cấp xã nơi chị làm giấy tờ.

  Hoàng Lê Linh Chi

  chihoang.law@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chihoang.law vì bài viết hữu ích
  huongdo1979 (02/10/2017)
 • #465924   29/08/2017

  giaphattran
  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 901
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 15 lần


  chào chị.

  Việc em chồng chị muốn đăng ký làm lại giấy khai sinh đã nộp đủ giấy tờ tuy nhiên cán bộ hộ tịch hẹn 30 ngày sau để chờ điều tra xác minh là không đúng theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch.

  Theo đó nếu em chồng chị đăng kí khai sinh lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại khoản 2 điều 16 Luật Hộ tịch.

  Trong trường hợp em chồng chị đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

  Trong thi hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và tr li bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại khoản 2 điều 16 Luật Hộ tịch.

  Nếu chị muốn khiếu nại về hành vi của cán hộ hộ tịch thì chị có thể làm đơn khiếu nại gửi tới Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi em chồng chị đăng ký lại giấy khai sinh để được giải quyết.

   
  Báo quản trị |  
 • #507309   12/11/2018

  Quy định hiện nay không có đề cập gì đến trường hợp này có phải có biên nhận hay không, việc biên nhận là do quy định tại nội bộ cơ quan để xác nhận người nộp hồ sơ thôi ạ. Trường hợp này chị có thể tham khảo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Theo đó thì có thể chia ra 2 trường hợp: Nếu như chị mất giấy khai sinh bản gốc nhưng tại cơ quan còn lưu giữ sổ hộ tịch gốc thì chị chỉ được cấp trích lục, trường hợp mà cơ quan cũng làm mất cả sổ hộ tịch gốc thì chị mới được cấp lại giấy khai sinh mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #544994   30/04/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Về trường hợp mất bản chính giấy khai sinh thì bạn có thể xin cấp trích lục bản sao giấy khai sinh tại nơi bạn đăng ký khai sinh. Tại Điều  64 Luật hộ tịch 2014 quy định về thủ tục cấp bản sao trích lục:

  «  Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

  1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

  Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

  2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. »

  Về thời gian giải quyết: Ngay trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

  Về thời gian trả kết quả các thủ tục hành chính, đa số thời gian trả kết quả sớm chứ không muộn. Để đảm bảo cho người yêu cầu có thể thực hiện được các thủ tục khác sau khi yêu cầu.

  Trên đây là ý kiến riêng của mình 

  Cập nhật bởi maithithuyvan97 ngày 30/04/2020 03:55:09 CH ấn nhầm ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #583278   30/04/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  THỦ TỤC ĐỂ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

  Cảm ơn bạn đã thông tin về nội dung bài viết. Trên thực tế có nhiều trường hợp mất giấy khai tử gây khó khăn cho các vấn đề về sau. Đặc biệt là thủ tục khai di sản thường kế. Với những nội dung bạn vừa trình bày sẽ giúp mọi người có thể lưu ý và dễ dàng thực hiện hơn khi bị mất giấy khai từ nói riêng và giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn nói chung.

   
  Báo quản trị |  
 • #590324   29/08/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (450)
  Số điểm: 3435
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  THỦ TỤC ĐỂ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

  Cảm ơn tác giả đã cha sẻ bài viết bổ ích đến người đọc nhé. Theo đó, tác giả đã phân biệt rõ về việc kết hôn, khai sinh và khai tử để tránh rườm rà, phức tạp khi thực hiện những thủ tục nói trên tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chắc hẳn bài viết này sẽ phổ cập thêm được nhiều kiến thức đến người đọc

   
  Báo quản trị |  
 • #590348   29/08/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  THỦ TỤC ĐỂ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ. Thẩm quyền thực hiện đăng ký lại khai sinh là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trước đây đã cấp giấy khai sinh. Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã chuyển hộ khẩu thường trú khác nơi trước đây đã đăng ký khai sinh thì có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đang thường trú để thực hiện đăng ký lại khai sinh.

   
  Báo quản trị |  
 • #595004   30/11/2022

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1160)
  Số điểm: 8440
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  THỦ TỤC ĐỂ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ

  Cảm ơn bạn đã đưa đến những thông tin vô cùng bổ ích, trên thực tế nhằm tránh phiền hà khi phát sinh các thủ tục có liên quan đến giấy khai sinh, kết hôn, khai tử. Chúng ta cần nên bảo quản các loại giấy tờ này cẩn thận, nếu mất thì cần phải làm lại ngay. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.

   
  Báo quản trị |