Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế trong hợp đồng BBC

Chủ đề   RSS   
 • #601803 13/04/2023

  Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế trong hợp đồng BBC

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp, lúc này có cần tiến hành thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo Luật Đầu tư 2020 không? Vì sao?

   
  146 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maiphuong61104@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận