Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #502274 15/09/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

  Hỏi: Mình muốn mang tiền sang Nhật đầu tư vào 1 công ty ở bên đấy, cho mình hỏi thủ tục mình cần làm bao gồm những gì? Và làm ở đâu?

  Trả lời: 

  Nhà đầu tư được phép đầu tư ra nước ngoài thông qua hình thức quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật đầu tư 2014.

  "1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:
  a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
  b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
  c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
  d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
  đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư."

  Nếu dự án thuộc trường hợp quy định tại Điều 54 Luật đầu tư 2014 thì phải thực hiện thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước sau đó tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, còn nếu không thuộc các trường hợp đó nhà đầu tư chỉ phải tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
  - Thủ tục nhà đầu tư nộp hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư: quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật đầu tư 2014.
  - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Điều 59 Luật đầu tư 2014.
  Chị có thể căn cứ vào dự án đầu tư của mình để xác định thủ tục cần thực hiện theo các quy định trên.

   

   

   
  1161 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận