Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #581465 18/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần

  Công ty Cổ phần muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty ngoài thực hiện những thủ tục nội bộ của công ty thì công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sẽ gồm những nội dung sau:

  Hồ sơ cần chuẩn bị:

  Theo quy định tại điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu tại Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

  Trong đó, giấy tờ pháp lý của cá nhân có thể là: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam). Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực (đối với người nước ngoài)

  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:  trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

  Thẩm quyền ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Theo quy định tại điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

  Trình tự thực hiện:

  Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

   
  274 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583368   30/04/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Người đại diện theo pháp luật của công ty có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng trong hoạt động của mỗi công ty. Chính vì vậy mà trước khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần phải lưu ý về những vấn đề liên quan đến người đại diện theo pháp luật. Đặc biệt là khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục đăng ký thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

   
  Báo quản trị |