Thủ tục đăng ký Sáng chế và các hồ sơ kèm theo

Chủ đề   RSS   
 • #503424 27/09/2018

  Thủ tục đăng ký Sáng chế và các hồ sơ kèm theo

  Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra. Sáng chế mang đặc tính kỹ thuật để giải quyết một vấn đề cụ thể. Để được bảo hộ là sáng chế phải có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

   

  + Thủ tục đăng ký Sáng chế:

  Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký của Sáng chế/giải pháp hữu ích

  Bước 2: Nộp đơn đăng ký Sáng chế/giải pháp hữu ích

  Bước 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

  Bước 4: Công bố đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

  Bước 5: Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký Sáng chế/giải pháp hữu ích

  Bước 6: Thẩm định nội dung đơn đăng ký Sáng chế/giải pháp hữu ích

  Bước 7: Cấp Văn bằng bảo hộ Sáng chế/giải pháp hữu ích

   

  + Các tài liệu cần cung cấp:

  -  Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);

  -  Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (trong trường hợp xin quyền ưu tiên);

  -  Các thông tin phục vụ cho việc viết Bản mô tả Sáng chế/giải pháp hữu ích

  -  Giấy uỷ quyền theo mẫu cho IPCOM

   

   
  1415 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận