Thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế từ ngày 15/9/2022

Chủ đề   RSS   
 • #589788 20/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế từ ngày 15/9/2022

  Ngày 29/7/2022, NHNHVN ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
   
  Theo đó, quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 159/2022.
   
  thu-tuc-dang-ky-phat-hanh-trai-phieu
   
  Cụ thể, Thông tư 10/2022/TT-NHNN quy định doanh nghiệp phải tuân thủ việc đăng ký thủ tục phát hành trái phiếu theo 03 bước sau:
   
  (1) Trước khi thực hiện chào bán trái phiếu.
   
  Sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế.
   
  Tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN về hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế (trừ các thành phần hồ sơ nêu tại khoản 8, khoản 9 và khoản 10) đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối).
   
  Việc đăng ký phải tuân theo các quy định về hồ sơ từ đơn đề nghị đến khi được chấp thuận đơn. Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trong thời hạn 08 ngày NHNN có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành. Trường hợp từ chối xác nhận hạn mức phát hành, NHNN có văn bản nêu rõ lý do.
   
  (2) khi thực hiện chào bán trái phiếu
   
  Trường hợp giá trị khoản phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm.
   
  Sau khi lựa chọn các tổ chức bảo lãnh phát hành, các đại lý và tư vấn pháp lý liên quan đến khoản phát hành và trước ngày xác định giá trái phiếu, tổ chức phát hành nộp các thành phần hồ sơ đúng quy định. 
   
  Đối với các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN, tổ chức phát hành gửi các bản dự thảo lần cuối có quy định chi tiết các điều kiện có liên quan của trái phiếu (sau đây gọi tắt là hồ sơ sơ bộ).
   
  Sau khi các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN được ký chính thức giữa các bên liên quan, tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành với các thành phần hồ sơ chính thức theo quy định. 
   
  Trường hợp kết quả của đợt phát hành làm thay đổi các thông tin tại Phần thứ ba Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế, tổ chức phát hành cập nhật và gửi lại Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế.
   
  Lưu ý: Trường hợp các hợp đồng, thỏa thuận ký chính thức có nội dung khác với các dự thảo đã gửi NNNH. Thì tổ chức phát hành gửi văn bản báo thay đổi giữa hợp đồng, thỏa thuận chính thức và các dự thảo lần cuối tại hồ sơ sơ bộ đã gửi NHNN.
   
  (3) thời gian xử lý thủ tục đăng ký khoản phát hành
   
  Thủ tục cuối cùng, doanh nghiệp cần xử lý việc đăng ký khoản phát hành như sau:
   
  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sơ bộ, NHNN kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. 
   
  Trường hợp cần làm rõ, bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung có liên quan, NHNN có văn bản yêu cầu tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành.
   
  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính thức theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 10/2022/TT-NHNN.
   
  NHNN có văn bản xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN gửi tổ chức phát hành. 
   
  Khi nhận được văn bản xác nhận chấp thuận từ NHNN doanh nghiệp có thể thực hiện phát hành trái phiếu. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.
   
  Xem chi tiết Thông tư 10/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
   
  421 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591393   25/09/2022

  Thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế từ ngày 15/9/2022

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin đưa thêm một vài thông tin liên quan như sau. Trái phiếu quốc tế (tiếng Anh là Global bond hoặc International bond), là chứng chỉ vay nợ do nhà phát hành, có thể là chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế của một nước hay các tổ chức tài chính quốc tế… phát hành trên thị trường vốn quốc tế, nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trên thế giới.

   
  Báo quản trị |