Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp và các hồ sơ kèm theo

Chủ đề   RSS   
 • #503423 27/09/2018

  Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp và các hồ sơ kèm theo

  + Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp:

  Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký của Kiểu dáng công nghiệp

  Bước 2: Nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

  Bước 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

  Bước 4: Công bố đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Bước 5: Thẩm định nội dung đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

  Bước 6: Cấp Văn bằng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

   

  + Các tài liệu cần cung cấp:

  -  Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp bao gồm các hình phối cảnh, hình chiếu từ trên xuống, hình chiếu từ dưới lên, hình chiếu từ trái sang phải, hình chiếu từ phải sang trái, hình chiếu từ trước ra sau, hình chiếu từ sau về trước, hình mặt cắt (nếu cần thiết), hình khai triển của kiểu dáng công nghiệp (trong trường hợp cần thiết);

  -  Thông tin về Kiểu dáng công nghiệp phục vụ cho việc viết Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;

  -  Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);

  -  Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (trong trường hợp xin quyền ưu tiên)

  -  Giấy uỷ quyền theo mẫu cho IPCOM

   

   
  1178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận