Thủ tục: ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Chủ đề   RSS   
 • #271652 25/06/2013

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2776)
  Số điểm: 32598
  Cảm ơn: 943
  Được cảm ơn 1127 lần


  Thủ tục: ĐĂNG KÝ KHAI SINH

  1. Trình tự thực hiện
   
  - Nộp hồ sơ:  Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã (Nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh).
   
  - Giải quyết và cấp Giấy khai sinh:  Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.
   
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh (Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh).
   
  2. Thành phần hồ sơ:
   
  - Văn bản xác nhận của người làm chứng thay thế cho Giấy chứng sinh (nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế) hoặc Giấy cam đoan của người đi khai sinh (trong trường hợp không có người làm chứng).
   
  - Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn) Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
   
   

   

   
  20185 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #271677   25/06/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2776)
  Số điểm: 32598
  Cảm ơn: 943
  Được cảm ơn 1127 lần


  ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON NGOÀI GIÁ THÚ

  1. Trình tự thực hiện
   
  Bước 1:  Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã
   
  Bước 2:  Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh (Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh)
   
  Bước 3:  Hồ sơ về nhận cha, cha, mẹ, con (Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con)
   
  2. Thành phần hồ sơ:
   
  - Giấy chứng sinh
  - Văn bản xác nhận của người làm chứng (trong trường hợp sinh ra ở ngoài cơ sở y tế) hoặc giấy cam đoan của người đi khai sinh về việc sinh là có thực (trong trường hợp không có người làm chứng)
  - Văn bản xác nhận của người làm chứng (trong trường hợp sinh ra ở ngoài cơ sở y tế) hoặc giấy cam đoan của người đi khai sinh về việc sinh là có thực (trong trường hợp không có người làm chứng) 
  - Hồ sơ về nhận cha, cha, mẹ, con (Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con).

  Xem thêm tại đây: http://tthc.thuvienphapluat.vn/ho-so-tthc/B-BTP-117174-TT/Dang-ky-khai-sinh-cho-con-ngoai-gia-thu-Bo-Tu-phap/2872

  Cập nhật bởi danusa ngày 25/06/2013 04:20:28 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #271690   25/06/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2776)
  Số điểm: 32598
  Cảm ơn: 943
  Được cảm ơn 1127 lần


  ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  1. Trình tự thực hiện
   
  - Nộp hồ sơ:  Người đi đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp theo thẩm quyền quy định.
   
  - Giải quyết việc đăng ký khai sinh:  Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.
   
  - Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh
   
  2. Thành phần hồ sơ:
   
  - Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay cho Giấy chứng sinh như 
  + Văn bản xác nhận của người làm chứng trong trường hợp sinh ra ở ngoài cơ sở y tế. 
  + Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
   
  - Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ (nếu có đăng ký kết hôn).
   
  - Giấy thoả thuận về chọn quốc tịch cho con ( nếu cha.mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con); Giấy thoả thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó

  Xem thêm: http://tthc.thuvienphapluat.vn/ho-so-tthc/B-BTP-133704-TT/Dang-ky-khai-sinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-Bo-Tu-phap/2883

  Cập nhật bởi danusa ngày 25/06/2013 04:45:22 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #271938   26/06/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2776)
  Số điểm: 32598
  Cảm ơn: 943
  Được cảm ơn 1127 lần


  ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

  1. Trình tự thực hiện
   
  - Nộp hồ sơ:  Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
   
  - Ghi Sổ đăng ký và cấp Giấy khai sinh:  
  Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh (Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký quá hạn.”). Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.
  Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh
   
  2. Thành phần hồ sơ:
   
  - Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).Trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn
   
  - Giấy cam đoan về việc sinh là có thực, trong trường hợp không có người làm chứng
   
  - Văn bản xác nhận của người làm chứng, nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế
   
  - Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định)

  Xem thêm: http://tthc.thuvienphapluat.vn/ho-so-tthc/B-BTP-052387-TT/Dang-ky-khai-sinh-qua-han-Viec-sinh-chua-dang-ky-trong-thoi-han-60-ngay-Bo-Tu-phap/2892

  Cập nhật bởi danusa ngày 26/06/2013 03:19:38 CH
   
  Báo quản trị |