Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #606861 16/11/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 3475
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 63 lần


  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  Trình tự thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
   
  - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
   
  Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ.
   
  - Bước 2: Xử lý hồ sơ
   
  Trường hợp hồ sơ đăng ký không có thiếu sót:
   
  + Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
   
  + Ghi nhận vào Văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới; trong trường  hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong Văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó;
   
  + Ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;
   
  + Công bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
   
  Trường hợp hồ sơ đăng ký có thiếu sót:
   
  + Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi về dự định từ chối đăng ký hợp đồng;
   
  + Ra quyết định từ chối ghi nhận chuyển nhượng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.
   
  Cách thức thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
   
  - Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
   
  - Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: 
   
  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
   
  + Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
   
  + 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;
   
  + Bản gốc văn bằng bảo hộ trong trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy;
   
  + Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng  thuộc sở hữu chung;
   
  + Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
   
  + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);
   
  + Đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, cần có thêm các giấy tờ: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của Bên nhận chuyển nhượng (trong trường hợp này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định lại về quyền nộp đơn và quy chế sử dụng nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp phí thẩm định đơn ngoài các khoản phí, lệ phí đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo quy định).
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
   
  Thời hạn giải quyết đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót).
   
  Phí, lệ phí giải quyết đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: 
   
  - Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (mỗi đối tượng): 230.000 đồng
   
  - Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết (mỗi đối tượng): 600.000 đồng
   
  - Phí thẩm định đơn (mỗi đối tượng): 550.000 đồng (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận)
   
  - Phí đăng bạ Quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng
   
  - Phí công bố Quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.
   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận