Thủ tục đăng ký giấy phép sử dụng con dấu của tổ chức xã hội?

Chủ đề   RSS   
 • #539684 28/02/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1394)
  Số điểm: 11657
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thủ tục đăng ký giấy phép sử dụng con dấu của tổ chức xã hội?

  Theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1 Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và chức danh nhà nước."

  Theo đó, con dấu của tổ chức xã hội áp dụng quy định của Nghị định 99 này.

  Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp anh xem tại Điều 11 và 12 văn bản này.

  Hồ sơ gồm:

  "Điều 13. Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới

  ...

  4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm:

  a) Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

  b) Điều lệ hoạt động của tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt."

   
  1326 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận