Thủ tục công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #605559 21/09/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thủ tục công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện như thế nào?

  Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là một trong những thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Cụ thể thủ tục này được công bố tại Quyết định 2344/QĐ-BGDĐT năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Trình tự thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  Bước 1: Đơn vị cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
   
  Bước 2: Bộ GDĐT xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp tỉnh.
   
  Bước 3: Bộ GDĐT ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  - Thành phần hồ sơ:
   
  + Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.
   
  + Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với huyện.
   
  + Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Cách thức thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính.
   
  Thời hạn giải quyết công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1: Có ít nhất 90% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
   
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
   
  - Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
   
  - Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
  Trên đây là thủ tục thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
   
  138 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận