Thủ tục chuyển từ y sỹ sang bác sỹ

Chủ đề   RSS   
 • #517861 08/05/2019

  Thủ tục chuyển từ y sỹ sang bác sỹ

  Mọi người ai biết thủ tục thì chỉ cho em với.

  Bệnh viện có một cô y sỹ. Cô này làm lâu, có bằng cử nhân điều dưỡng rồi cho nên được bổ nhiệm làm trưởng phòng điều dưỡng. Sau đó người này đi học lên bác sĩ. trong thời gian đi học người này vẫn làm trưởng phòng điều dưỡng thôi. Bây giờ đi học về rồi giám đốc muốn cho người này nghỉ trưởng phòng thì phải theo thủ tục nào nhỉ?

  Giờ theo em người này đi học về rồi thì cho người này chuyển sang ngạch bác sĩ được không. Có thể cho người này chuyển ngạch theo kiểu thăng chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 12/2012/TT-BNV được không, theo mọi người em áp dụng quy định tại Điều này có ổn không?

  "Điều 6. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp
  1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:
  a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;
  b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới."
   
  Nhưng mà chế độ lương thưởng thì thế nào, chả lẽ cho y sỹ hạng 1 chuyển sang bác sỹ hạng 1 cũng được luôn hả? mà với lại người này làm quản lý thì mình có phải miễn nhiệm hay ra quyết định cho thôi giữ chức vụ luôn cũng được nhỉ? Mà ra quyết định vậy mà người này không đồng ý thì giải quyết thế nào, đâu thể bắt ép họ phải đồng ý với quyết định như vậy được, mà nếu người đó không ký vào biên bản thì giải quyết ra sao? Có ai cho em ý kiến với.
  Cập nhật bởi LuatThanhLuat ngày 09/05/2019 06:04:44 CH Viết cho dễ hiểu
   
  2752 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận