Thủ tục chuyên ngành khi nhập khẩu cồn ê-ti-lích

Chủ đề   RSS   
 • #584950 31/05/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Thủ tục chuyên ngành khi nhập khẩu cồn ê-ti-lích

  Đơn vị mình sắp tới dự kiến nhập khẩu cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích. Mã HS CODE 22071000. Tuy nhiên, do chưa thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng này trước đây nên hiện không rõ mặt hàng này có phải làm các thủ tục chuyên ngành nào hay không. Nhờ mọi người kiểm tra giúp. Mình cảm ơn.
   
   
  545 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584959   31/05/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1899)
  Số điểm: 12482
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Thủ tục chuyên ngành khi nhập khẩu cồn ê-ti-lích

  Về vấn đề của bạn, mình đã tham khảo một số văn bản liên quan và tìm thấy một số thông tin sau:
   
  Kiểm tra an toàn thực phẩm
   
  Tại Phụ lục 3.2 kèm theo Quyết định 2314/QĐ-BCT về phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn năm 2019 và định hướng đến năm 2021 thì Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích với mã HS 2207.10.00 được Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Do đó, khi nhập khẩu không cần kiểm tra an toàn thực phẩm.
   
  Kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu
   
  Tại Phụ lục kèm theo Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có nêu mã HS là 2207.10.00 áp dụng cho Etanol nhiên liệu không biến tính thì có quy định các Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu sau:
   
  "* Ghi chú: Theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN, đối với Etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính không phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu."
   
  Theo đó, mặt hàng trên cũng không phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.
   
  Ngoài 2 thủ tục liên quan trên không cần phải thực hiện thì mình không tìm thấy thủ tục chuyên ngành nào khác điều chỉnh. Vì vậy, quan điểm của mình thì bạn chỉ cần thực hiện thủ tục hải quan thông thường khi nhập khẩu mà thôi.
   
  Báo quản trị |