Thủ tục chuyển hộ khẩu từ TPHCM xuống tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #494354 15/06/2018

  ngoclinh2910

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2018
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục chuyển hộ khẩu từ TPHCM xuống tỉnh

  Tôi có hộ khẩu ở quận Phú Nhuận, TPHCM, hiện đang tạm trú tại q1, TPHCM. Tôi có mua nhà ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng chưa chuyền về ở. Nay tôi có nhu cầu chuyển hộ khẩu từ TPHCM xuống tỉnh Long An, nhưng không biết thủ tục như thế nào và cần những giấy tờ gì, nhà ở Long An có giấy chứng nhận sử dụng đất hợp pháp, rất mong mọi người có thể tư vấn giúp ạ!

   
  8134 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #494516   18/06/2018

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 56 lần


  Thứ nhất, Thủ tục đăng kí thường trú
   
  Tại điều 23 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định như sau
   
  “1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.
   
  2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú”.
   
  Thủ tục đăng kí thường trú quy định cụ thể tại điều 21 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 và hồ sơ thực hiện thủ tục đăng kí thường trú theo quy định tại điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP như sau:
   
  Thủ tục đăng ký thường trú (Điều 21 Luật cư trú sửa đổi 2013).
   
  “1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:
   
  a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
   
  b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
   
  2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
   
  a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
   
  b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
   
  c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
   
  3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
   
  Thứ hai, về giấy chuyển khẩu
   
  Tại khoản 6 điều 28 Luật cư trú sửa đổi 2013 quy định như sau:
   
  1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.
   
  2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
   
  b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
   
  3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:
   
  a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
   
  b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
   
  4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
   
  5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.
   
  Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.
   
  Do vậy, khi thực hiện chuyển hộ khẩu từ Quận 1 của TP HCM, đây là việc chuyển hộ khẩu không trong phạm vi cùng một quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương mà là từ thành phố trực thuộc trung ương sang huyện thuộc tỉnh,
  do đó bạn cần phải có giấy chuyển hộ khẩu và phải thực hiện các thủ tục thay đổi nơi đăng kí thường trú.

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |