Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không qua đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #555667 25/08/2020

  Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không qua đấu thầu

  Hiên nay, trình tự, thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không qua đấu thầu sẽ được thực hiện như sau:

  Bước 1: Hồ sơ bao gồm:

  Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người xin giao đất, thuê đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ:

  - Đơn xin giao đất, cho thuê đất

  - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

  Lưu ý: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Giải quyết

  - Hướng dẫn người thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

  - Trình UBND cấp huyện quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

  - Trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

  Bước 4. Trả kết quả

  Kết quả thực hiện thủ tục gồm:

  - Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

  Sau khi có quyết định cho thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cho thuê đất.

   

  Cập nhật bởi suongnguyen0612 ngày 25/08/2020 09:45:13 CH
   
  902 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận