Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #535934 29/12/2019

  buiquangbinh071214
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (399)
  Số điểm: 4689
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 77 lần


  Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh

  Công ty tôi đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thành lập địa điểm kinh doanh tại Bình Dương. Tuy nhiên, hiện nay không còn nhu cầu nữa nên đã quyết định chấm dứt địa điểm hoạt động kinh doanh này. Vậy cho hỏi làm thủ tục chấm dứt có phức tạp không? Cụ thể thế nào?
   
  Căn cứ pháp lý: Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
   
  - Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
   
  - Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
   
  - Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
   
  => Như vậy, để chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì công ty bạn chỉ cần thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh (Doanh nghiệp). Qua đó, cho thấy thủ tục để chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh là khá đơn giản, trong khi đó để chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thì ngoài thông báo phả kèm theo khá nhiều giấy tờ, quyết định của công ty.
   
  1164 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536080   30/12/2019

  Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

   
  Báo quản trị |