Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #509207 30/11/2018

  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh

  Trường hợp công ty có trụ sở ở Long An. Có chi nhánh ở Cần Thơ và 1 địa điểm kinh doanh là kho hàng ở Cần Thơ (khác địa chỉ với chi nhánh). Từ lâu tại chi nhánh không có hoạt động mua bán, và kho hàng thì vẫn hoạt động (là kho trung chuyển của công ty). Chi nhánh hàng quý vẫn báo cáo thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, hàng năm đóng thuế môn bài. Nay công ty muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh và chỉ giữ kho hàng là kho trung chuyển thì phải thực hiện hồ sơ thủ tục như thế nào?
   
   
  7568 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #509373   03/12/2018

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Về việc thành lập địa điểm kinh doanh thì quy định là "Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh." (khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp). Do đó, việc như anh nêu - chấm dứt chi nhánh, giữ lại kho hàng - sẽ không thể thực hiện được.

  Ở đây, việc anh có thể làm là chuyển địa chỉ chi nhánh về địa chỉ của địa điểm kinh doanh; sau đó chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, đồng thời thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh (làm kho hàng) nếu muốn. Tuy nhiên ban Hỗ trợ đề nghị rằng anh chỉ làm thủ tục chuyển địa chỉ chi nhánh và chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, không cần làm việc thay đổi nội dung hoạt động (vì không cần thiết).

  Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh thực hiện theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP:
  Điều 60. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động anh thực hiện theo mẫu Phụ lục II-22 ban hành kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
  Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh:
  Theo Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:
  Điều 48. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
  2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  ...
  Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động anh thực hiện theo mẫu Phụ lục II-13 ban hành kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
  Cần lưu ý là nếu có thay đổi cơ quan thuế quản lý thì trước khi thay đổi trụ sở chi nhánh, công ty còn phải làm thủ tục với cơ quan thuế:
  Thông tư 95/2016/TT-BTC:
  Điều 12. Trách nhiệm, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế
  Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:
  1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

  Điều 13. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
  ...
  2. Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị trực thuộc), hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.
  a) Các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, gồm:
   ...
  a2) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;
   ...
  b) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:
  b1) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh
  - Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:
  + Đối với doanh nghiệp, hồ sơ gồm: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
  + Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:
  (i) Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
  (ii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.
  + Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:
  (i) Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
  (ii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế (nếu có);
  (iii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

  - Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:
  + Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  + Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:
  (i) Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;
  (ii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #539656   28/02/2020

  phungpham1973
  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh?

  Công ty chị có 3 chi nhánh đã ngừng hoạt động năm 2009, không có giao dịch hay phát sinh gì tới nay. Chị có kê khai thuế GTGT cho 3 chi nhánh này trong quá trình hoạt động. Chị đã hạch toán hết vào Tổng công ty thuế TNDN và quyết toán đến nắm 2014 rồi. Vậy bây giờ chị muốn đóng 3 chi nhánh này cần làm thủ tục như thế nào và có phải đóng thêm khoản thuế nào nữa không?

   
  Báo quản trị |  
 • #539672   28/02/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1310)
  Số điểm: 10873
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  Đối với thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì chị thực hiện theo trình tự sau:

  Thành phần hồ sơ: trường hợp chi nhánh được thành lập trong nước:

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

  2. Quyết định của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

  3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

  5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

  6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);

  7. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

  8. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

  9. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

  - Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

  - Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực. 

  Cơ sở pháp lý:

  - Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014;

  - Điều 10, 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  - Khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  - Điều 6, 8 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  - Khoản 5 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  Đồng thời , theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định như sau:

  "Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  ...

  b) Đối với đơn vị trực thuộc, hồ sơ gồm:

  - Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

  - Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

  - Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu."

  Như vậy, khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh là đơn vị trực thuộc của công ty, công ty phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp cho chi nhánh. Việc không thông báo tới cơ quan thuế dẫn tới việc mã số thuế của chi nhánh vẫn tồn tại thì sẽ bị xử phạt hành chính với hành vi chậm nộp tờ khai thuế môn bài và chậm nộp thuế môn bài như sau:

  Mức phạt đối với hành vi chậm nộp tờ khai thuế môn bài phụ thuộc vào số ngày chậm nộp theo quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC và mức phạt chậm nộp thuế môn bài theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

  Vì trong trường hợp của chị do chi nhánh đã không còn hoạt động đã lâu nhưng Công ty không thực hiện thủ tục thông báo tới phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì sẽ dẫn đến việc không có căn cứ để xác định chi nhánh chấm dứt hoạt động, và do vậy, mã số thuế của chi nhánh vẫn đang tồn tại, và vẫn phát sinh nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài của chi nhánh chị nhé.

  Đây là thủ tục phát sinh trên thực tế nên tốt nhất chị nên liên hệ trực tiếp các cơ quan trên để được hướng dẫn cụ thể hơn cho mình, còn nội dung mà em cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo để chị có sự chuẩn bị tốt hơn.  

   
  Báo quản trị |