Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607539 15/12/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (446)
  Số điểm: 3919
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thực hiện như thế nào?

  Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ là thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định 3675/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  Trình tự thực hiện chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:
   
  - Bước 1: Tiếp nhận đơn 
   
  Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  - Bước 2: Xử lý đơn
   
  Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:
   
  + Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;
   
  + Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;
   
  + Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn. 
   
  Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:
   
  + Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;
   
  + Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo cho chủ văn bằng về ý kiến của người thứ ba, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng;
   
  + Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
   
  + Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.
   
  Cách thức thực hiện chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:
   
  - Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  - Nộp qua bưu điện.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:
   
  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
   
  + Tờ khai (02 bản);
   
  + Chứng cứ (nếu có); 
   
  + Giấy uỷ quyền (nếu thông qua đại diện); 
   
  + Bản giải trình lý do yêu cầu;
   
  + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
   
  Thời hạn giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:
   
  - Trường hợp chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.
   
  - Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng..
   
  - Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng không được tính vào thời hạn nêu trên.
   
  Phí, lệ phí thực hiện chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 
   
  - Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 50.000 đồng (mỗi đối tượng).
   
  - Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 180.000 đồng.
   
  - Phí đăng bạ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.
   
  - Phí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.
   
  54 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận