Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #609823 22/03/2024

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2347
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 41 lần


  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2024

  Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định Luật Kế toán 2015 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Khi kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Vậy khi mất giấy này thì phải thực hiện cấp lại thế nào?

  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Kế toán 2015 có đề cập các điều kiện tương ứng với các loại hình doanh nghiệp

  + Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  - Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

  - Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

  - Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

  + Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  - Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

  - Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

  + Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  - Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

  - Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

  + Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

  - Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

  - Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

  - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  Căn cứ quy định tại Điều 63 Luật Kế toán 2015 có đề cập cụ thể trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm:

  - Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam;

  - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng.

  + Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán gồm:

  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

  - Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

  - Các tài liệu khác liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (nếu có).

  Như vậy, khi đủ các điều kiện và thuộc trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thì sẽ được cấp lại.

   
  132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận