Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #607031 23/11/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 3465
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 63 lần


  Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

  Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở hữu sở hữu trí tuệ được công bố tại Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  Trình tự thực hiện cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
   
  - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
   
  Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ.
   
  - Bước 1: Xử lý hồ sơ 
   
  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:
   
  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số Chứng chỉ và lĩnh vực hành nghề của người được cấp lại chứng chỉ; ghi nhận việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Cổng thông tin điện tử của cơ quan đó trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định; 
   
  - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót;
   
  - Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
   
  - Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị lỗi do Cục Sở hữu trí tuệ gây ra thì cơ quan này có trách nhiệm cấp lại Chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được cấp Chứng chỉ, không thu phí khi cấp lại Chứng chỉ.
   
  Cách thức thực hiện cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
   
  - Trực tuyến qua Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ;
   
  - Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
   
  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
   
  + Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 04 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ-CP
   
  + 02 ảnh 3x4; 
   
  + Bản sao Chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã có thông tin về số Căn cước công dân, đối với trường hợp quy định tại điểm a1 khoản này;
   
  + Tài liệu chứng minh đã khôi phục đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.
   
  + Chứng chỉ cũ (trong trường hợp Chứng chỉ bị hỏng, rách,…).
   
  + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
   
  Thời hạn giải quyết cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
   
  Phí, lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
   
  Áp dụng tương tự như trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
   
  - Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 250.000 đồng.
   
  - Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.
   
  - Lệ phí công bố Quyết định cấp chứng chỉ: 150.000 đồng.
   
  - Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp chứng chỉ: 150.000 đồng
   
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
   
  Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
   
  - Thông tin trong Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã có sự thay đổi;
   
  - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị mất, bị lỗi hoặc bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ, v.v...) đến mức không sử dụng được;
   
  - Đã khôi phục đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
   
  25 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận